Op wie is dit Privacy Statement van toepassing?

Dit Privacy Statement richt zich tot iedereen die deze website Hulpmiddelbezorgd.nl bezoekt en/of gebruik maakt van onze diensten op de website. U kunt een zorgverlener zijn met een account of alleen een bezoeker van onze website.

CB is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens. Daarnaast is de zorginstelling waaraan u als zorgverlener verbonden bent, ook de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Dit Privacy Statement is niet rechtstreeks van toepassing op de verwerking van de persoonsgegevens van uw cliënten. Daarvoor bent u zelf, danwel de zorginstelling, waaraan u verbonden bent, ook zelf de verantwoordelijke(n). Mede namens de zorginstelling staat u er voor in dat u zorgvuldig omgaat met de persoonsgegevens van uw cliënten, en dient u de cliënten te informeren over de verwerking van hun persoonsgegevens via Hulpmiddelbezorgd.nl.

Welke persoonsgegevens verwerken wij van u?

Wanneer u als zorgverlener via Hulpmiddelbezorgd.nl een account heeft geopend, kunnen wij onder meer de volgende persoonsgegevens van u verwerken: uw naam, geslacht, naam en adres van de zorginstelling waaraan u verbonden bent, uw BIG-registratienummer, uw e-mailadres, telefoonnummer, uw inloggegevens voor toegang tot uw account (de door u gekozen gebruikersnaam en wachtwoord) en de gegevens inzake de door u via onze website geplaatste bestellingen.

Van al onze websitebezoekers verwerken wij verder automatisch de volgende soorten gegevens: informatie met betrekking uw bezoek aan onze website, surfgedrag, gegevens van de gebruikte computer, zoals IP adres, browser specificaties en besturingssysteem.

Voor welke doeleinden gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Wij zullen uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken voor de volgende doeleinden: het aanbieden en uitvoeren van onze diensten, daaronder begrepen het uitvoeren van de door u via onze website geplaatste bestellingen en de afhandeling daarvan met de zorgverzekeraar, het onderhouden van contact met u, onderhouden, beveiligen en optimaliseren van onze website, intern beheer, het verbeteren van onze dienstverlening en het samenstellen van gebruikersstatistieken en andere analyses, de afhandeling van klachten en geschillen, en ter voldoening aan toepasselijke wet- en regelgeving.

Uw persoonsgegevens worden niet verwerkt voor andere doeleinden dan de doeleinden die in dit Privacy Statement staan beschreven. Voor de uitvoering van onze diensten maken wij gebruik van de diensten van onze partners, die als bewerkers in onze opdracht uw persoonsgegevens. Met deze bewerkers hebben wij een schriftelijke bewerkersovereenkomst afgesloten. Buiten de in dit Privacy Statement genoemde situaties, zullen wij uw persoonsgegevens niet aan anderen bekendmaken, tenzij wij dat nodig achten om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, om onze of andermans rechten te beschermen, of om de nakoming af te dwingen van dit Privacy Statement.

Beveiliging en bewaren

Wij doen ons uiterste best om passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen te nemen ter bescherming tegen verlies, misbruik en wijziging van uw persoonsgegevens die onder onze zeggenschap vallen. Zo nemen wij in het bijzonder de volgende maatregelen:

U kunt uw account alleen benaderen met behulp van uw gebruikersnaam en een wachtwoord;

Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u de persoonsgegevens van uw cliënten invoert;

Wij houden logs bij van alle opvragingen van de persoonsgegevens van uw cliënten;

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.

Wij verzoeken u ons onmiddellijk te informeren indien u vermoedt dat uw account onbevoegd door anderen wordt gebruikt.

Cookies

Via onze website worden functionele (noodzakelijke) cookies en analytische cookies geplaatst.

Functionele cookies worden gebruikt om te registreren dat u zich heeft ingelogd.

Wat de analytische cookies betreft, maken wij gebruik van Google Analytics. Deze worden aangeboden door Google, Inc. (Google). Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met uw persoonsgegevens. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Ook laten wij de IP-adressen anonimiseren. Op basis van de met de cookies verzamelde gegevens  stelt Google voor ons anonieme rapporten op met betrekking tot het gebruik van onze website. Voor meer informatie (in het Engels) over deze cookies en hun geldigheidsduur, klik hier. Google biedt verder de mogelijkheid om af te melden voor gegevensverzameling in het kader van Google Analytics, klik hier om van die optie gebruik te maken. Klik hier voor meer algemene informatie over hoe Google cookies gebruikt.

De website Hulpmiddelbezorgd.nl wordt beheerd door Hulpmiddelbezorgd B.V.(hierna ook: we/wij, ons/onze). Via deze website kunnen zorgverleners en cliënten eenvoudig  cliënt gegevens registreren, producten selecteren en bestellen. Om u een gebruiksvriendelijke website te kunnen bieden, maken wij gebruik van diverse cookies. Het gebruik van cookies is veilig. Er kan geen persoonlijke informatie, zoals een telefoonnummer of een e-mailadres, uit cookies worden herleid. Cookies kunnen dus niet worden gebruikt voor e-mail en telemarketing acties. Cookies kunnen wel worden gebruikt door websitehouders of door derde partijen – adverteerders bijvoorbeeld – die communiceren via de website die jij bezoekt.

Laatste update van dit Privacy Statement: 15 juli 2019.

1. Functionele cookies

Google Tag manager

Dit script wordt gebruikt voor het doormeten van de website om inzicht te krijgen in de effectiviteit en kwaliteit. Daarnaast zorgt dit script voor het management van alle analytics en tracking cookies, en daarmee ook voor compliancy aan de wetgeving.

Bewaartermijn: Verwijderd aan het eind van de sessie
Delen: Google deelt geen anonieme data met derden. Zie ook Privacybeleid van Google
Doel: Onthoud je keuzes welke cookies je wilt behouden.

2. Analyserende cookies

Google Analytics

Doel: Met Google Analytics meten we hoe u hulpmiddelbezorgd.nl gebruikt en hoe u ons heeft gevonden. Deze kennis gebruiken we om onze sites te verbeteren.
Bewaartermijn: Deze cookie komt van Google en wordt na maximaal twee jaar verwijderd.
Delen: Google deelt geen anonieme data met derden. Zie ook Privacybeleid van Google

Hotjar

Doel: Wij maken gebruik van Hotjar om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te verbeteren. Ook wordt het mogelijk fouten in de site te ontdekken.
Bewaartermijn: Deze cookie komt van Hotjar en wordt maximaal 1 jaar bewaard.
Delen: Hotjar deelt geen anonieme data met derden. Zie ook de Privacy Policy van Hotjar

3. Marketing cookies

DoubleClick

Doel: Tracking & remarketing. Deze cookie (gezet door een script) wordt gebruikt voor het verzamelen voor advertentie-doeleinden, namelijk het geanonimiseerd doormeten van advertentie campagnes en het geanonimiseerd verzamelen van data. Dit laatste betreft de land/taal combinatie i.c.m. het gezochte product, om zo in de juiste taal een relevante advertentie te tonen aan de klant op externe websites.
Bewaartermijn: Deze cookie komt van Google en wordt na maximaal twee jaar verwijderd.
Delen: Delen Google deelt anonieme data met derden.  Privacy statement van Google

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

Heeft u vragen over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, of wilt u uw persoonsgegevens inzien, corrigeren, verwijderen, of een copy ontvangen? Neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens.

Postadres
Hulpmiddelbezorgd.nl
Postbus 125
4100 AC Culemborg
Email: service@hulpmiddelbezorgd.nl
Telefoon: 0800 2110